Curs specialist in managementul deseurilor – acreditat ANC

- not specified -

- not specified -

- not specified -

- not specified -

beaver_county_waste_management

Tematica generala a cursului Specialist in managementul deseurilor

 

 1. Obligatiile administratiei publice locale privind managementul deseurilor municipale;

 

 1. Obligatiile producatorilor si distribuitorilor pentru orice tip de deseu generat;

 

 

 1. Fluxurile specifice de deseuri;Acte normative, reglementari;

 

 1. Realizarea evidentei deseurilor in conformitate cu modelul prevazut in anexa I din HG nr 856/2002 privind clasificarea tipurilor de deseuri;

 

 1. Reglementari legislative, actualizari;

 

 1. Reglementarea proiectelorin domeniul gestionarii deseurilor prin acord de mediu;

 

 1. Reglementarea activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor prin autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu.

  

Ce atributii are SPECIALISTUL IN MANAGEMENTUL DESEURILOR?

 

 1. Cunoaste prevederile O.U.G nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin legea 265/2006 privind protectia mediului; cunoaste prevederile legale referitoare la gestionarea deseurilor (fac exceptie deseurile radioactive) inclusiv pentru fluxuri speciale de deseuri
 2. Cunoaste tipurile de inscrisuri emise de APM, ANPM ; poseda cunostinte solide in gestionarea ecologic-rationala a deseurilor (fac exceptie deseurile radioactive)
 3. Cunoaste insemnatatea sintagmei “managementul integrat al deseurilor”;Cunoaste definitia deseurilor, cunoaste si interpreaza corect reglementarile legislative ale directivei 98/2008/CE, directiva cadru deseuri transpusa prin legea nr.211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul deseurilor
 4. Cunoaste ca in Rapoartele catre Autoritatile de Mediu, privind gestiunea deseurilor, se utlizeaza, ca unitate de masura tona; Aplica corect notiunea de “gestionare a deseurilor” ; Cunoaste unitatile de masura (SI) pentru masa, volum, suprafata , energie si relatia intre ele;
 5. Are cunostintele necesare sa intocmesca Fisa de prezentare si de declaratie in cazul realizarii unor investitii noi sau de autorizare a unor activitati inclusiv cele prevazute de HG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; furnizeaza informatii organelor de control abilitate, in absenta Managerului
 6. Introduce in fisa postului fiecarui angajat responsabilitati privind protectia factorilor de mediu, cu acceptul managerului; organizeaza gestiunea deseurilor si evidena acesteia la operatorul economic (persoana fizica, persoana juridica, institutie, autoritate), pe baza prevederilor HG nr. 856/2002,
 7. Insoteste organele de control abilitate pe teritoriul operatorului economic (persoana fizica, persoana juridica, institutie, autoritate) si informeaza managerul general
 8. Stabileste care tipuri de deseuri generate necesita caracterizari si analize prin laboratoare acreditate-autorizate; transmite la ANPM, care are laboratorul de referinta national- caracterizarea noului tip de deseu (periculos sau nepericulos), identificat
 9. Orgnizeaza arhiva operatorului economic (persoana fizica, persoana juridica, institutie, autoritate) privind gestiunea deseurilor pe o perioada de minim 3 ani, iar in cazul transportatorului de deseuri pe o perioada de minim 12 luni
 10. Organizeaza activitatea de monitorizare factori de mediu in concordanta cu prevederile Autorizatiei de mediu/Autorizatiei integrate de mediu si transmite la APM rezultatele monitorizarii; anunta la APM (Agentia pentru Protectia  Mediului) poluarile accidentale si instiinteaza Managerul general
 11. Cunoaste termenele de pastrare a probelor pentru deseurile ce fac obiectul unor litigii in instantele de judecata;
 12. Cunoaste obligatiile privind taxele la Fondul pentru Mediu pentru gestionarea anumitor tipuri de deseuri
 13. Cunoaste prevederile legale privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei; Cunoaste prevederile legale privind transferul deseurilor peste granita Romaniei in interiorul UE cat si exportul deseurilor conform regulamentului UE
 14. Cunoaste tipurile de deseuri care sunt interzise la depozitare;
 15. Cunoaste infractiunile in problematica protectiei mediului si are cunostinta de intocmirea plangerii penale; Are cunostinta privind sanctiunile contraventionale aplicabile in cazul incalcarii cu stiinta sau fara stiinta a prevederilor legale privind protectia mediului
 16. Are cunostinta privind gestionarea in conditii de siguranta pentru sanatate si mediu a deseurilor medicale, nepericuloase, periculoase si infectioase si depre Planul si Strategia Natonala de gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
 17. Are cunostinta ca deseurile de origina animala sunt gestionate in conditiile Regulamentului (CE)1069//2009-de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), conlucreaza cu ANSVSA;
 18. Cunoaste gestionarea in conditii de siguranta pentru sanatate si factorii de mediu a azbestului si deseurilor de azbest; Prin laboratoare autorizate realizeaza analiza prezentei fibrei de azbest in atmosfaera de lucru, ce putin odata/semestru
 19. Cunoaste poluantii rezultati din arderea gazului metan (CH4) si din arderea combustibilor lichizi
 20. Cunoaste gestionarea apelor uzate inclusiv a namolului rezultat in conditii sigure pentru sanatate si pentru factorii de mediu